Anasayfa İletişim


Sağlık Bakanlığı Birimleri

* T.C. Sağlık Bakanlığı
* Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
* Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleri
* Sağlık Bilgi Erişim Merkezi (SABEM)
* Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi
* Sağlık Bakanlığı İhale Bilgi Sistemi
* Sağlık Bakanlığı Evrak Takip Programı
* Sağlık Bakanlığı Hastane Bilgi Formları
* Sağlık Bakanlığı Yeşil Kart Bilgi Sistemi
* Sağlık Bakanlığı Adli Tabiplik Hizmetleri
* Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği
* Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı
* Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi
* Sağlık Bakanlığı Performans Takip Sistemi
* Sağlık Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatı Takip Sistemi
* Sağlık Bakanlığı Kalite Yönetimi Sitemi
* Sağlık Bakanlığı e-Sağlık Çalışmaları