Anasayfa İletişim


KALITSAL HASTALIKLAR TARİHEMİ KARIŞIYOR?

   Amerika  Sağlık ve Bilim Enstitüsü   Oregan’ da Şukret Mitalipov ve ekibi, maymunların yumurta hücresindeki mitokondriyal DNA’ yı ( sadece anneden bebeğe nakledilen kod dizisi )değiştirmeyi sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi. 3 anne maymundan “sağlıklı DNA‘ya ” sahip 4 yavru dünyaya geldi.  Ancak bu yöntemin insanlarda güvenli ve etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağını anlamak için […]

AŞIRI TERLEME (hiperhidroz)nedir?

Hiperhidroz, aşırı terlemeye verilen  tıbbi isimdir ve bu gün Amerika’da tahminen 7-8  milyon kişiyi etkileyen yaygın ve kronik bir rahatsızlıktır.Hiperhidrozlu hastalarda, vücut ısısını düzenlemek için gerekli olan miktarı aşan bir ter yapımı söz konusudur.Hastaların sürekli alınlarında,  koltukaltlarında, avuçlarında ve ayak tabanlarında terleme görülür.Hastalık en sık olarak gençlikte veya genç erişkinlikte gelişir.Bu rahatsızlığın altında yatan neden belirli […]

Doğuştan gelen ve sık görülen bozukluklar

Tavşandudağı daha çok yaşlı annelerin çocuklarında (özellikle erkek çocuklarında) görülür. Daha az rastlanan aynı tür bir bozukluk ise yarık damaktır. Bu, daha çok kızlarda görülür.

Kalıtsal bozukluklar

Bazı kalıtsal bozuklukların etkisini birkaç kuşak boyunca sürdürdüğü anlaşılmıştır. Akondroplazi, yarık damak ve tavşan dudağı doğuştan kalça çıkığı, yumru ayak ve diyabet gibi bozukluklar belirli ailelerde daha sık görülmektedir.

Teratojenik etmenler

Annenin gebeliği sırasında geçirdiği bazı bulaşıcıhastalıkların teratojenik (ucube oluşturucu) bir etkisi olabilir. Bunun en iyi bilinen örneği kızamıkçıktır. Bu virüsün embriyodaki hücre bölünmelerini aksattığı sanılmaktadır.

Kromozom Bozuklukları

Bazı kişilerde bulunan kromozom sayısı ya da kromozomların biçimi anormal olabilir. Bu, çocuğun hücreleri mikroskop altında incelenerek saptanabilir.