Anasayfa İletişim


PSİKİYATRİDE”Normal” ve Patolojik Ayrımı

     Tüm insanlar yaşamlarının değişen dönemlerinde, değişen şiddetlerde psikiyatrik semptomlar gösterir. Durum böyle olduğunda, bireyin gösterdiği semptomların ne zaman”normal” ne zaman  psikiyatrik hastalık lehine patolojik sayılması gerektiğinin belirlenmesi önemlidir.

PSİKİYATRİ HASTALARINA GENEL BAKIŞ

  – İnsanlarda, yaşamın herhangi bir diliminde,psikiyatride “semptom” olarak tanımlanan belirti ve bulgular saptanabilir. “Normal” durumlarla patalojik durumların ayırımı yapılmalıdır.

HEZEYAN NEDİR?

Hezeyan: Yanlış bir fikre kapıldığının kuvvetle muhtemel olduğu kişiye gösterilmesine rağmen bireyin değiştiremediği sabit fikirler;sokakta arkasında yürüyen insanların kendisini  izleyen ajanlar olduğunu düşünme, hiç bir delil olmamasına rağmen ısrarla eşinin kendisini aldattığına inanma, beyninin uzaylılar tarafından çalındığına ve içine düşünceler sokularak geri takıldığına inanma, kendinin Tanrı olduğuna inanma gibi.

HALLÜSİNASYON NEDİR?

Hallüsinasyon: Uyaran olmaksızın ortaya çıkan algılar; çevrede kimse yokken kendisiyle konuşan sesler duyma, boş bir odadayken odada başka insanlar görme gibi.

STRESİ GİDERMENİN YOLLARI

       İşte stresi gidermek için yapabileceğiniz şeylerle ilgili bir kaç ipucu ve tavsiye, daha önce sitemizde yer alan stresle baş etmenin yollarına ileve olarak bu kez dört ana başlık altında daha sistemli bir biçimde adım adım stresle nasıl baş edeceğinize yardımcı olmak için hazırlanan bir yazı.  *Farkındalık  *Kontrol  *İletişim  *Arınma  Şimdi bu dört ana […]

UYKU NEDİR?

  Uyku, organizmanın çevreyle iletişiminin, değişik şiddette uyaranlara geri döndürülebilir biçimde, geçici, kısmî ve periyodik olarak kaybolması durumu olarak tanımlanabilir.   Uykunun değişik evrelerden oluştuğu  görüşü ilk kez Loomis ve arkadaşları tarafından  ortaya atıldı. Bu araştırmacılar uykuyu A, B, C, D, E, harflariyle  adlandırdıkları beş farklı evreye ayırdılar. A’dan E’ye doğru uykunun giderek derinleştiğini öne […]

SOSYAL FOBİ NEDİR ?

  Sosyal Fobi; Olumsuz olarak  değerlendirilmekten duyulan tüm korkuları içermektedir.Rezil olmaktan,Utanç verici bir duruma düşmekten,

ANKSİYETE NEDİR ?

  Genellikle herkes tarafından  zaman  zaman  yaşanabilen  korkuya benzer bir duygudur.

STRES NEDİR ?

STRES;Stres kavramı ilk olarak bir Endokrinolog olan Hans Selye tarafından ortaya atılmıştır. Organizmaların olumsuz duyusal ve fizyolojik olaylar karşısında ortak bir biyolojik tepkisidir. Diğer bir ifade ile stres; insanlara, olaylara ve durumlara karşı olağan bir tepkidir. İnsanın günlük hayatında başka insanlarla veya olaylarla etkileşimidir.