Anasayfa İletişim


REKTAL PROLAPSUS

Rektumun bir kısmının yada tamamının tüm katlarıyla çepeçevre anüsten dışarı doğru çıkmasına rektal prolapsus denir.Çocuklarda her iki cinste sıklığı eşit orandadır.Bu yaş grubunda neden olarak kabızlık yada seyrek olarak miyelomeningosel,spina bifida gibi pelvik tabanın nöromüsküler hastalıkları veya kistik fibrozis vardır.Başlangıçta rektum yalnızca ıkınma ve kaka yapma sırasında kısmen dışarı doğru prolebe olur.Zamanla ve olayınilerlemesiyle rektum […]

SÜNNET

   Penis cildinin uç bölümüne tıp dilinde “prepisium” denir.Bu deri parçasının alınması ile penis başının açığa çıkartılması işlemine “sünnet”adı verilir.Sünnet dini ve tıbbi nedenlerle gerçekleştirilir.Dünyada en çok yapılan cerrahi operasyon sünnettir.İslamiyet ve Musevilikte bilinen kan pıhtılaşma bozukluğu olanlar dışındaki erkek çocukları dini nedenle sünnet edilirler.Musevi erkek çocukları yaşamlarının ilk hftasında sünnet edilmektedirler.İslam dininde sünnet yaşı […]

ÇOCUĞUNUZUN AMELİYAT ÖNCESİ PSİKOLOJİK HAZIRLIĞI

 Sevgili anne- babalar; Çocuğunuz hangi yaşta olursa olsun,hastane ortamı onun için endişe verici bir ortamdır.Çocuğunuzun yaşı,hastalığın niteliği, hastanede geçirilecek süre,yapılacak ameliyatın ağırlık derecesi,onun ve sizin endişe düzeyinizi belirleyen durumlardandır.Bu nedenle hastaneye yatış öncesinde, yatarken,ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrasında çocuğunuza vereceğiniz desteğin, sizin ve onun endişesinin azalmasında yarar sağlayacağı bir gerçektir.Çocuğunuz,hastaneye geliş nedeni ve kendisine uygulanacak […]

ÇOCUKLARDA HİDROSEL-SU KESESİ-TAMİRİ

  Hidrosel karın zarının bir uzantısı olan processus vaginalisin kapanmasına bağlı olarak testislerin etrafında sıvı toplanmasına denir.Hidrosel kelime anlamı

ÇOCUKLARDA İNMEMİŞ TESTİS NEDİR?

  Erkek çocukların yumurtaları(testisler) normalde torba(skrotum) içerisinde bulunur.Cenin anne karnında gelişirken karın içerisinde oluşan testisler doğuma yakın bir zamanda kasık kanalından geçerek skrotuma inerler.Bu şekilde torbaya kadar inemeyen testisler  “inmemiş testis” olarak isimlendirilir ve cerrahi yoldan torbaya indirilmeleri gerekir.

ÇOCUKLARDA APSELERİN DRENAJI

  Apse,vücudun herhangi bir bölgesinde mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon neticesinde oluşan iltihabi oluşumlardır.Apse içinde ölü dokular ve vücudun mikroorganizmalara karşı savunmasında görev aldığı hücreler vardır.Apse vücudun her doku ve organında oluşabilir.Ameliyat sonrasında apseler yaralarda veya vücut boşluklarında ortaya çıkabilirler.Apsenin dört ana bulgusu vardır.Ağrı,kızarıklık, şişlik ve ateş.Apse yeterli olgunluğa ulaşınca açılmalıdır. Ancak yeterli drenaj sağlanmadığı  takdirde […]

SPLENEKTOMİ NEDİR?(DALAK ALINMASI)

[email protected] Dalağın alınması çocuklarda esas olarak üç durumda gerekli hale gelir;  1) Kan hastalıkları:           a)Doğumsal hemolitik anemiler; Örneğin;Konjenital Sferositoz          b) İdyopatik trombositopenik purpura (ITP) 2) Travma 3) Diğer ender durumlar:       -Akdeniz anemisi       -Portal Hipertansiyon       -Dalak tümörleri       -Aplastik anemi       -Hipersplenizm      -Hodgkin hastalığı      -Dalak abse ve kistleri  İdyopatik trombositopenik purpura’ da  […]

İNTUSEPSİYON ONARIMI

  [email protected]   İntusepsiyon yada diğer bir isimle invaginasyon bağırsakların bir bölümünün daha ilerisindeki bağırsağın içine eldiven parmağı şeklinde girmesidir.İntusepsiyon büyük ölçüde yaşamın ilk yılında, daha yaygın 5. ve 10. aylar arasında, ilk  bahar ve sonbahar aylarında,  gürbüz çocuklarda  görülür. Hastalarda   intusepsiyon oluşması esnasında yada hemen öncesinde üst solunum yolu enfeksiyonu yada gastro enterit tablosu vardır. […]

HİPOSPADİAS-PEYGAMBER SÜNNETLİ-DEFORMİTESİ

       Erkek cinsel organının doğumsal hastalığıdır. Penisin anne   karnındaki   oluşumunda anormallik mevcuttur.İdrar yapılan delik normalin daha aşağısında yerleşmiştir   ve bu alttan işeme şeklinde fark edilir.Halk arasında “Peygamber sünnetli” denilen çocukların bazılarında penis eğriliğide olaya eşlik eder.

ÇOCUK CERRAHİSİ

ÇOCUK CERRAHİSİ NEDİR? 0-18 yaş grubunda yer alan çocukların solunum, sindirim ve boşaltım sistemleri ile ilgili sorunları  ile uğraşan cerrahi tıp dalına “Çocuk Cerrahisi ” adı verilir . Çocuk Cerrahı ise  yenidoğan döneminden  itibaren  cerrahi problemleri olan çocuk hastalarla ilgilenen özverili ve çalışkan bir tıp adamını   tanımlar.Çocuk cerrahı çocukların harici cerrahi problemleri ile göğüs ve karın boşluğunu […]