Anasayfa İletişim


MEME KANSERİNDE İLERİ EVRE HASTALARI İLGİSİZ Mİ KALDI?

  9 değişik ülkede yapılan bir ankete göre ileri seviyeye gelmiş olan meme kanseri hastası kadınlar kamu ilgisini çok yetersiz buluyor.

İLAÇ KULLANIMI

 Yeni bir tedavi yöntemi ya da ilaç ekleneceği zaman: -Tedavinin amacı nedir ve nasıl izlenecektir?   -İstenmeyen etkilerin veya ilaç etkileşimlerinin riski ne olacaktır? -Hastanın kullanmakta olduğu ilaçlardan bir ya da bir kaçını kesmesi mümkünmüdür? -Bir ilacı hastanın o anda kullandığı ya da kullanması planlanan iki ilacın yerine koymak mümkün müdür? şeklindeki soruların cavaplanması gereklidir. […]

KANSER’de SEMPTOM KONTROLÜ NASIL OLMALIDIR?

    Kanserli hastalarda semptom kontrolü yalnızca ilaçla sınırlı kalmamalıdır.Örneğin; bazı gıdaların görüntüsü ya da kokusu hastada bulantıya yol açabilmektedir.Böyle durumlarda hastanın hoşuna gidecek, aynı zamanda beslenme  rejimine zarar vermeyecek şekilde düzenlenmiş besinler seçilmesi ve verilmesi yerinde olacaktır.

KANSER’de PALYATİF TEDAVİ SEÇENEKLERİ

       Tedavi çoğu kez  altta yatan patolojik mekanizmaya göre yapılmaktadır.Kanserin sorumlu olduğu durumlarda bile,bir semptom değişik mekanizmalardan kaynaklanabilmekte ve hastadan hastaya değişkenlik gösterebilmektedir.

KANSER’de PALYATİF BAKIMIN İLKELERİ

  Palyatif bakımı uygulayacak sağlık görevlilerinin hastaya yaklaşımlarında göz önünde bulundurmaları gereken bazı ilkeler vardır.        Palyatif bakım daha öncede söz edildiği gibi hastanın yaşam süresinden çok niteliğini ön plana alan bir tedavi biçimidir.Bu anlamda diğer tedavi yöntemlerinden farklılık göstermektedir.Diğer hastalıklarda hekim önce hastalığı saptamaya ve etkeni ortadan kaldırmaya çalışır.Kanserde ise hastayı rahatsız eden semptomu […]

KANSER’de PALYATİF BAKIMIN AMACI

  *Hastanın ağrı ve diğer rahatsız edici semptomlardan kurtulması; *Hastanın psikolojik ve manevi yönden desteklenmesi; *Hastanın karşı karşıya kaldığı ölüm tehlikesine rağmen mümkün olduğunca aktif bir yaşam biçimi sürdürmesi ve bunun için gerekli alt yapı hizmetlerinin sağlanması; *Hastanın yanı sıra aynı yazgıyı paylaşan hasta yakınlarının da desteklenmesi, eğitilmesi ve hasta yitirildikten sonra onların yeniden sosyal […]

PALYATİF BAKIM NEDİR?

  Palyatif sözcüğü Latince’ de örtü ya da perde anlamına gelen “pallium”dan türetilmiştir.    Palyatif bakım ise :  *Kesin tedavi ya da uzun süreli kontrolün imkansızlığını kabul eden; *Yaşamın süresinden çok niteliğiyle ilgilenen; *Esas amacı mümkün olabildiğince hastanın rahatını sağlamak ve hoş olmayan semptomları önlemek olan bir tedavi biçimidir. Palyatif kanser bakımının amacı ise; hastaların,hastalığın […]

KANSERDE PALYATİF BAKIM

 Kanser  tedavisinde son yıllarda görülen umut verici gelişmelere rağmen genelde iyileşme oranının %25’in üzerine çıkmadığı bilinen bir gerçektir.Kansere karşı eldeki yöntemlerin başarısız kaldığı dönemlerde ne yazıkki bu hastalar kendi yazgıları ile baş başa bırakılmaktadır.İşte bu noktada palyatif  kanser bakımı devreye girmektedir.Palyatif kanser bakımının amacı  artık günleri sayılı olan hastaların yaşamlarının nitelik yönünden ele alınması ve […]

Kanser Belirtileri

Uyarıcı Belirtiler: Memede herhangi bir sertlik veya kitle, veya meme uçlarından gelen akıntı veya kan. Kanser Riski Faktörleri: Meme kanseri genellikle elli yaşın üzerinde olan kadınlarda; hiç çocuğu olmamış kadınlarda, ilk çocuklarını otuz yaşından sonra doğuran kadınlarda, hiç emzirmemiş olan kadınlarda, ideal ağırlıklarının yüzde 40 üzerinde olan kadınlar ile cinsel olgunluğa gecikmiş olarak gelen veya […]

Meme kanserinde risk hesaplaması nasıl yapılır?

Genetik risk akrabanın ne kadar yakın olduğuyla ve kaç akrabaya meme kanseri tanısı konduğu ile ilişkilidir. Risk Faktörü Aile Bireyleri Risk Artışı                  Normalin 25 katı Annede 35 yaşından önce iki taraflı meme kanseri Normalin 20 katı Anne ve kız kardeş meme kanseri Normalin 15 katı Kız kardeş 40 yaşından önce iki tarflı meme kanseri […]