Anasayfa İletişim


Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (koah) nedir ?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), Hastalarda hastalığın şiddetine katkıda bulunan bazı önemli akciğer dışı etkileri olan , önlenebilir ve tedevi edilebilir bir hastalıktır.Hastalığın akciğerle ilgili bölümü ,tam olarak geri dönüşlü olmayan hava akımı kısıtlanması ile karakterizedir.Hava akımı kısıtlanması genellikle ilerleyicidir ve akciğerlerin zararlı partikül ve gazlara karşı anormal inflamatuar yanıtıyla ilişkilidir.

Bu tanımda kronik bronşit ve amfizem * terimleri kullanılmamakta ve astım(geri dönüşlü hava akımı kısıtnanması) tanım dışı bırakılmaktadır.

KOAH ‘IN semptomları şunlardır:

1- öksürük

2- Balgam çıkarma

3-Egzersiz dispnesi

Bu semptomların akut olarak kötüleştiği ataklar sık görülür.

Kronik öksürük ve balgam çıkarma ,genellikle hava akımı sınırlamasının gelişiminden yıllar önce başlar.Ancak, öksüren ve balgam çıkaran kişilerin tümünde KOAH gelişmez.

RİSK FAKTÖRLERİ:

KOAH ‘IN EDENLERİ NELERDİR?

Dünyada KOAH için en sık karşılaşılan risk faktörü sigara içimidir.

En iyi belgelenen genetik risk faktorü, şiddetli kalıtsal alfa -1 anttripsin eksikliğidir.Diğer genetik risk faktörlerinin KOAH’ a nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin bir model sağlar.

KOAH riski ,bir kişinin yaşamı boyunca maruz kaldığı inhala partiküllerin oluşturduğu toplam yükle ilgilidir.

* TÜTÜN DUMANI,

Bir çok ülkede yaygın olarak kullanılan sigara, puro, pipo ve diğer tütün ürünlerinin kullanımının yanı sıra çevresel tütün dumanına maruz kalma ;

* MESLEKİ TOZLARA VE KİMYASALLAR a (buhar,iritanlar,kokular) yeterli süre ve yoğunlukta maruz kalma ;

* İyi havalandırılmayan konutlarda isitma ve yemek pişirme amacıyla kullanılan biyomas yakıtların neden olduğu iç ortam hava kirliliği, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kadınları etkileyen bir risk faktörüdür.

* Akciğerlere solunum yoluyla alınan toplam partikül yükünü artıran dış ortam hava kirliliği.Ancak ,KOAH gelişiminde çok az etkisi var gibi görünmektedir

Ayrıca gebelik ve erken çocukluk döneminde akciğerin gelişmesini etkileyen her hangi bir faktörün (düşük doğum ağırlığı, solunum yolu infeksiyonları,vb) kişide KOAH gelişme riskini artırma potansiyeli vardır.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.