Anasayfa İletişim


Alfa feto protein (AFP)

AFP anne karnındaki bebeğin karaciğerlerinden salgılanan bir proteindir. Erişkindeki albumin isimli proteinin fetal yaşamdaki karşılığıdır .Fetus’ tan (anne karnındaki bebek)amniyon sıvısına geçer.Burdan da bir miktar AFP annenin dolaşımına karışır. AFP düzeyleri hamileliğin sonlarına kadar yavaş bir artış gösterir. AFP düzeyleri hamileliğin sonlarına kadar yavaş bir artış gösrerir.AFP ölçümleri anne karnında yada amniyosentez sonrasında ölçülebilir. AFP ölçümü hamileliğin 16-20.haftaları arasında yapılır. Yaşa ve hamilelik sayısına bakılmaksızın bütün hamilelere yapılmalıdır.AFP değerinin yüksek yada düşük olması , anomali varlığını göstermez . Sadece artmış riski belirler ve ileri bir tetkike ihtiyaç duyulup duyulmadığına işaret eder .AFP düzeyi ile hamilelik haftası ilişkili olduğundan hamilelik yaşının doğru bilinmesi , testin yorumu açısından çok önemlidir. Bu test ile de çeşitli anomaliler , Nöral tüp defekti ve Down Sendromu riski belirlenebilir.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.