Anasayfa İletişim


Dörtlü test

Dörtlü test ,ikili test ve üçlü testte olduğu gibi Down Sendromu ,nöral tüp defekti ve Trizomi 18 adı verilen hastalıkların bebekte olma riskini belirleyen bir tarama testidir.Diğer iki test ve tüm tarama testleri gibi bebekte anormallik olup olmadığını değil sadece o hastalıkIarın o bebekte bulunma riskini belirler . Dörtlü test, anne adayından alınan kan örneğinde dört değişik maddenin düzeylerinin saptanması temeline dayanır.Bu maddelerin düzeyleri , annenin beklenen doğum tarihindeki yaşı ,sigara kullanımı , kilosu ve boyu gibi değişkenler de göz önüne alınarak bilgisayar prgramları tarafından işlenir ve sonuçta bir risk belirlenir.Dörtlü testte incelenen maddeler şunlardır;beta- Hcg, Alfa-feto protein(AFP), Estriol (E3), Dimerik inhibin-A(DIA). İnhibin kadınlarda overde , erkeklerde ise testislerde üretilen bir tür hormondur.Dörtlü test için ideal zaman hamileliğin 16- 18. haftalarıdır.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.