Anasayfa İletişim


Karın organları

Karın içindeki boşluk karın ve havsala boşlukları olmak üzere ikiye ayrılır. Havsala girişi bu boşlukları birbirinden ayrır. Bu, büyük ve küçük havsala arasında bulunan bir aralıktır. Büyük havsala kalça kemikleri çevremiştir. Bu kemikler geniş bir aralık (havsala girişi) oluşturur. Bu kısmın hemen altında çatı kemikleri ve kuyruk sokumu kemiği ile çevrelenen çok daha küçük bir bölüm yer alır. Havsala organları bu küçük havsala içindedir.

Karın içindekisindirim orgranları arasında mide ve bağırsaklar yer alır. Burada besin maddeleri sindirilir ve kan tarafından emilebilen maddelere dönüşür. Kan karaciğere giden kapı toplar damarında toplanır. En çok emilmiş olan yiyecek maddeleri karaciğerde ya depo edilir ya da kan dolaşımına verilmeden önce bir işlemden daha geçirilir. Safra kesesi karaciğerin altında yer alır ve karaciğerde üretilen safra için depolama işlevini yerine getirir.

Pankreas, mide ve karaciğerin altında yer alan ve sindirici sıvı ve hormon salgılayan büyük bir sindirim bezidir. Dalak karnın sol üst bölümünde ve lenf sistemi içinde yer alan küçük bir organdır.

Böbrekler boşaltım sisteminin temel organlarını oluştururlar. Böbreklerin üzerinde iç salgı sisteminin en önemli bezleri olan böbrek üstü bezleri yer alır. Böbrekler karnın arka kısmında ve bedenin orta çizgisinin iki yanında yer alırlar. Havsala boşluğunda ise, prostat bezi ile sperm kordonu aracılığıyla ulaşır.

Dölyolu, dölyatağı , fallop boruları ve yumurtalıklardan oluşan kadın cinsel organlarının hemen hemen tümü havsala boşluğunda yer alır. Karın zarının çok duyarlı olmasına karşın, karın duyu hücreleri açısından zengin değildir. Midenin bazı bölümleri, yemek borusu, bağırsak ve dölyatağı mukozası, yumurtalıklar ve fallop boruları duyarlılıktan tamamen yoksundurlar. Karın organlarına giden çoğu sinir demeti otonom sinir sisteminin kapsamındadır. Bu nedenle bu organlar üzerinde kendi isteğimizle, bilinçli bir etki yaratamayız.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.