Anasayfa İletişim


REKTAL PROLAPSUS

Rektumun bir kısmının yada tamamının tüm katlarıyla çepeçevre anüsten dışarı doğru çıkmasına rektal prolapsus denir.Çocuklarda her iki cinste sıklığı eşit orandadır.Bu yaş grubunda neden olarak kabızlık yada seyrek olarak miyelomeningosel,spina bifida gibi pelvik tabanın nöromüsküler hastalıkları veya kistik fibrozis vardır.Başlangıçta rektum yalnızca ıkınma ve kaka yapma sırasında kısmen dışarı doğru prolebe olur.Zamanla ve olayınilerlemesiyle rektum ancak elle yerine itilebilir hale gelir.İlerlemiş olgularda ise kişi ayağa kalkar kalkmaz rektum prolobe olur.Bazı durumlarda rektal mukozoda ülserler ve kanamalargelişir.İlerlemiş olgularda belirgin ve ciddi olmak üzere hastaların önemli bir kısmında az veya çok kaka kontrolünde zayıflama olur ve kaka kaçırabilirler.

 

     İlerlemiş rektalprolapsusun tedavisi cerrahidir.Bugüne dek çok çeşitli cerrahi yöntemler tanımlanmışsa da hepsinin  dayandığı temel ilkeler pelvik tabanın onarılması, anüsteki açıklığın daraltılması ve rektumun etraf dokulara asılmasıdır.Çok ilerlememiş rektal prolapsuslarda rektal mukozanın içine sklerozan madde verilerek tedavi denenebilir.

    Ameliyat sonrasında en önemli problem kabızlıktır ve başka tedavi gerektirebilir.Anüsteki kaslarda zayıflığa bağlı olarak lokal  cerrahi işlemler gerekebilir.Ameliyat sonrasında rektal prolapsus tekrarlayabilir.

    İlerlemiş rektal prolapsus hastaları tedavi edilmezlerse rektal kanama ve ülser gelişebilir ve kaka kontrolü kaybolabilir.Ameliyat sonrasında başka bir komplikasyon gelişmediği takdirde hastaların ortalama operasyondan sonra 7 gün de hastaneden taburcu edilmektedirler.

   Op.Dr.Çağatay Aydıner

 Çocuk Cerrahisi Uzmanı

  www.bedava tv izle .com

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment