Anasayfa İletişim


PSİKİYATRİNİN TARİHÇESİ

 

Psikiyatri göreceli olarak yeni bir bilim dalıdır. Günümüzden 150-200 yıl öncesine kadar psikiyatrik hastalıklar genel bir grup olarak ele alınıyor ve özellikle ağır olgular, lepra hastaları gibi, toplumdan izole ediliyorlardı. Pinel’in psikiyatrik hastalıklara ” insancı” yaklaşıldığında olumlu sonuçların alınabileceğini saptaması ve görüşlerinin Avrupa’da pek çok “tımarhanede” uygulamaya sokulması ile bu hastalarla daha fazla ilgilenilmesine ve bilgi birikiminin artmasına yol açmıştır.

  Gözlemler, olgu bildirimleri  ve araştırmalar psikiyatrik hastaların faklı özellikler gösteren iki ana grupta toplanmasıyla sonuçlanmıştır; psikoz ve nevrozlar.Psikozlar Kreapelin tarafından ” erken bunama” (şizofren) ve psikoz manyak depresif (bipolar bozukluk) olarak alt gruplara ayrılmış ve daha sonraları paranoid bozukluk, şizoaffektif  bozukluk, şizofreniform bozukluk gibi psikotik tablolar da tanımlanmıştır. Nevrozlar ise Freud’ un esas ilgi alanı olmuştur. Günümüzde  anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, nevrotik depresyon, fobiler, panik bozuklukları, somatizasyon bozukluğu (histerik nevroz), hipokondriasis gibi hastalıklar ” nevroz” tanımında betimlenen özellikleri gösterdikleri düşünülen hastalıklardır.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment