Anasayfa İletişim


UÇMAYA VE DALMAYA BAĞLI KULAK HASTALIKLARI

10.DALMA VEYA UÇMA SIRASINDA BAROTRAVMA DIŞINDA HANGİ NEDENLERLE KULAK AĞRISI OLUŞUR?

    Dış kulak yolunda dış kulak yolunu tamamen kapatan serümen olan dalgıçlarda kanal sıkışması (canal squeeze) denilen bir durum oluşur.Burada dalış fazında dış ortamdaki ve kulaktaki basınç artmasına rağmen buşon nedeniyle buşon mediali ile kulak zarı arasında kaplı kalan dış kulak yolu buna ayak uyduramaz,bu bölgedeki basınç dalmadan önce yüzey seviyesinde kalır.Bu basınç dalma basıncına göre daha az olduğundan vakum etkisi oluşturur ve zar dış kulak yoluna doğru bombeleşirken serümen veya tıkaçta mediale, kulak zarına doğru  çekilir.Dalgıç şiddetli ağrı hisseder Kanal derisinde konjesyon oluşur ve hatta bazen timpanik membranda perforasyon gelişebilir.

11.DALGIÇLAR YAKLAŞIK HANGİ DERİNLİKTE KULAK AĞRISINDAN DOLAYI DALMAYI BIRAKIRLAR?

 Dalma esnasında ilk 10 metrede basınç iki katına çıkacağından dalgıç basıncı en çok bu seviyede hisseder ve büyük çoğunluğu dalmaya ilk 10 metrede son veriler.

12.KULAKTA TÜP VARKEN UÇAĞA BİNMEK SAKINCALIMIDIR?

  Hayır. Zar perforasyonu veya miringotomi orta kulak ve dış ortamın basıncını eşitlediği için öztakinin çalışmasına gerek kalmaz. Doğal olarak dış basınçla orta kulak basıncı eşittir.Ancak burada tüplerin patent olup olmadığı binişten önce iyi kontrol edilmelidir.

 13.UÇUŞ ESNASINDA NEDEN İNİŞTE DAHA ÇOK AĞRI OLUR?

Uçak kalkarken orta kulaktaki hava basıncı çevre atmosfer basıncına göre daha yüksek kalır,kulak zarıda dışa doğru bombeleşir ve basınç farkı 15 mmHg’ ya eriştiğinde hava öztaki tüpünden pasif  olarak boşalarak basınç farkı eşitlenir.İnişte ise orta kulak basıncı çevre atmosfer basıncına göre daha düşük kalır.Kulak zarı içeriye doğru çöker.Öztaki tüpü yoluyla orta kulağın pasif olarak havalanması daha zordur.Havalandırmak için Valsalya yapmak gerekir.Bu nedenle kişiler inişte daha çok ağrı hissederler.

kaynak:

sorularla kulak burun boğaz

 h a s t a l ı k l a r ı

Dr.İlknur Haberal

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment