Anasayfa İletişim


UÇMAYA VE DALMAYA BAĞLI KULAK HASTALIKLARI

4.SUYUN ALTINA İNİLDİKÇE  BASINÇ NE KADAR DEĞİŞİR?

Deniz seviyesinin altında her on metrede bir basınç  ikiye katlanır.Deniz seviyesinde basınç  14.7 psi veya 100 kpa veya 1 atm’eşit kabul edilir.Deniz seviyesinin altında her 10 m’lik seviyede basınç   1 atm basıncı    kadar artar.

 5.YÜKSEKLERE ÇIKILDIKÇA BASINÇ NASIL DEĞİŞİR?

 Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça  hava basıncı 5500 m’ de deniz seviyesinin yarısı kadardır.Basınç değişiklikleri deniz altında daha çabuk, atmosferde daha yavaş oluşur.Bununla beraber basınçlı bir uçakta basınç aniden kaybedilecek olursa çok hızlı basınç değişikliğine bağlı aynı denizde dibe dalışta olduğu gibi problemler gelişebilir.

6.ÖZTAKİ TÜPÜ NORMALDE AÇIK MI KAPALI MIDIR? BUNUN DALMADA ÖNEMİ VARMIDIR?

Normalde öztaki tüpü kapalıdır.Yalnızca nazofarenkste pozitif basınç olduğunda veya tensör veli palatini, levator palatini, salpingofaringeus kaslarının kasılmasıyla istemli olarak açılır.Bu özellikle dalış sırasında daha da önemlidir.Dalış sırasında ani basınç artması nedeniyle orta kulak basıncını dış ortamla eşitlenebilmesi için öztakinin açılması gerekir.Ancak yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ki denizde derine doğru dalan bir dalgıçta öztaki basınç altında kalacağından kendisi açılmaz, ancak dalgıç tarafından istemli olarak veya refleks orta kulakta barotravma ortaya çıkar.Orta kulak barotravması(aerotitis media) dalgıçlar arasında genelde ” orta kulak sıkışması squeeze’i” olarak bilinir.Bu durum sıklıkla dibe dalış sırasında öztaki disfonksiyonuna bağlı olarak gelişir.Çevredeki, dış kulak yolundaki ve nazofarinksteki basınç değişmseine rağmen orta kulak basıncı deniz seviyesindeki düzeyinde kalır ve barotravma ortaya çıkar. 

7.ÖZTAKİ TÜPÜNÜ DİLATE EDEN KASLAR HANGİLERİDİR?

  Tensör veli palatini, levator veli palatini salfingofaringeus ve tensör timpani adaleleri direkt veya indirekt olarak östaki fonksiyonlarıyla ilişkilidir.Tartışmalı olmasına rağmen tensör veli palatininin aktif tubal dilatasyonda en önemli rolü oynadığı belirtilmektedir.    

8.KULAĞIN DUYU İNNERVARSİYONU NASILDIR?

 Dış kulak yolunu innerve eden üç kranial  sinir vardır: V.sinirin üçüncü dalından aurikülotemporal sinir, fasiyal sinir (timpanik pleksus yoluyla) ve X.sinirden gelen  Arnold siniri .Aurikülotemporal sinir aynı zamanda  timpanik membranı  da innerve eder .Orta kulak  IX. sinirin Jakobson  dalı, aurikülotemporal   sinir ve Arnold siniri ile innerve olur.

9.NEDEN BASINÇ DEĞİŞİKLİKLERİNDE kULAKTA AĞRI OLUŞUR?

  Orta kulak ve sinüsler gibi havalı boşluklar dışardaki basınç değişikliklerinden  etkilenirler. Bu bölgelerde sorun oluşmaması için  buralardaki basıncın dış basınçla eşitlenmesi gerekir. Böyle kanundada belirtildiği gibi gazlar sıkıştırılabilir ve dolayısıyla basınç arttıkça volüm azalır.Dalış sırasında derine inerken (descent) basınç arttığı için havanın hacmi azalır.Bu durum orta kulakta negatif basınç  ve ağrıya neden olur.Çıkış sırasında ise  (ascent) basınç azalacağından  sinüs veya orta kulak kavitesindeki gaz genişler, orta kulak mukozası üzerine basınç uygular ve ağrıya neden olur.

kaynak:

sorularla kulak burun boğaz

h a s t a l ı k l a r ı

Dr.İlknur Haberal

                            

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment