Anasayfa İletişim


AIDS VE AĞRI

 

HIV enfeksiyonu ve buna bağlı gelişen AIDS hastalığı ne yazık ki günümüz koşullarında giderek artmaktadır.Tüm önlemlere rağmen hastalığın giderek yaygınlaşması beraberinde hastalığa ve hastalığın tedavisine bağlı medikal,sosyal,psikokojik hastalarında ağrı ve ağrı tedavisi günümüz koşullarında mutlaka irdelenmesi gereken bir alandır.Çeşitli nedenlerden dolayı bir çok  HIV/AIDS hastası gereksiz yere ağrı çekmektedir.Ağrı AİDS hastalarında sık görülmekte,farklı klinik tablolar oluşturmakta ve önemli psikolojik,fonksiyonel maluliyet yaratmaktadır.

     HIV/AIDS hastalarında ağrının sıklığı % 40-60 dolaylarındadır; hastalığın evresinde,bakım koşullarına göre değişmekle birlikte bu oran hastalık ilerledikçe artmaktadır.HIV/AIDS ‘ de ortaya çıkan ağrı sendromları üç kategoride incelenebilir.1)HIV enfeksiyonuna ya da immünsupresyona bağlı ağrı,2) AIDS tadavisine bağlı ağrı,3)AIDS ve tedavisinden bağımsız ağrı.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment