Anasayfa İletişim


YABANCI CİSİM ASPİRASYONU

 Hastada yabancı cisim yutulması öyküsü mevcutsa yabancı  cisim aspirasyonu ön tanısıyla servise yatırılır.Radyolojik görüntüleme ya da girişimsel endoskopik çalışmalar sonucunda kesin tanı yabancı cisim aspirasyonu olarak konulur.   Soluk yada yemek borusuna herhangi bir  cismin kaçıp her hangi bir düzeyde takılı olarak kalması bir takım belirtiler ortaya çıkarır. Yabancı cisim yuttuğu düşünülen hastalarda öksürük, sıvı yutamama, nefes darlığı, morarma ya da yutkunmakla ağrı şikayetleri görülür.

  Tanı konulan hastada önerilen girişimin adı yabancı cismin endoskopik olarak(bronkoskopi ya da özofagoskopiyle)çıkartılmasıdır.

    Önerilen girişimin ameliythanede,genel anestezi altında bu işlem  için üretilmiş esnek ya da sert yapıdaki endoskopi cihazları yardımıyla yapılır.

    Girişim sonucunda yabancı cismin soluk ya da yemek borusundan çıkartılması ile hastanın solunum veya yutma güçlüğünün ortadan kalkacağı düşünülmektedir.

  Fakat işlem sırasında bir yabancı cisim bulunamayabilir ya da cismin bir bölümü çıkartılamayabilir.

 Ayrıca yabancı cismin çıkartılması sırasında diğer dokular da zarar görebilir.Yemek ya da soluk borusu delinebilir.Bu sonuçlar ortaya çıkarsa hayati tehlike söz konusu olduğundan hastaya gögüs tüpü takılması,midesinin karın cildine ağızlaştırılması gibi ek başka girişimlerin uygulanması gerekebilir.

    Yabancı cisimlerde beklemenin hasta ve hasta yakınına getireceği bir yarar  söz konusu değildir.Girişimi ertelemek yukarıda sayılan olası riskleri artırır.Tedavi edilmezse yabancı cisim yerleşim yerine bağlı olarak,solunum güçlüğünün devamı  ve sonrasında akciğer enfeksiyonlarına yatkınlık yaratabilir.Bu süreç geri dönüşü olmayan kalıcı organ harabiyetleri ile solunum durması sonucu ölüme sebep olabilir.

   Bu hiç umulmadık anlarda ortaya çıkan önemli ve ciddi problem çok sevdiğiniz insanların yok olup gitmesine sebep olabilir.Bu ihmale gelecek bir durum değildir.Anında müdahale gerektiren bir durumdur.Bu konuda kendinizi biraz daha bilinçlendirin ve gerekli olduğu durumda hiç tereddüt etmeden erken müdahale yapabilin.

Op.Dr.Çağatay Aydıner

 Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment