Anasayfa İletişim


HIV/AIDS ‘de Periferik Nöropatiler

 

Periferik nöropatiye bağlı ağrı şikayetiyle baş vuran hastada dikkatli bir anamnez,derinlemesine nörolojik muayene ile nöropatiyi taklit eden miyelopati, miyoz, artrit ve periferik vasküler hastalıklar gibi hastalıkların ayırıcı tanısı yapılmalıdır.İmmünsuprese olayan HIV hastalarında otoimmün demiyelizan nöropatiler,ağrılı nöropatiler,ve fırsatçı enfeksiyonlara bağlı nöropatiler sık görülmektedir.

   HIV/AIDS hastalarının %30’unda distal simetrik polinöropati görülmektedir.Bu nöropatiler HIV’den veya ilaç tedavisinden kaynaklanmaktadır.Nukleosid analogları, antibakteriyel ajanlar, antineoplastik ajanlar polinöropatiden sorumlu olabilir.Klinik seyire göre gereğinde bu ajanların kullanımı kesilmelidir. AIDS hastalarında yüzü, bileği ya da ayağı tutan mononöropatiler de görülmektedir.

  TEDAVİ

  Trisiklik antidepresanlar ve/veya basit analjezikler gereğinde rejyonel bloklar tedavide uygun seçeneklerdir.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment