Anasayfa İletişim


Alzheimer hastalığında senilite ve demans ne demektir

Senilite sıklıkla bunama(demans) ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.Hatta iki kelime birlikte de kullanılmaktadır.Senil demans.İki kelime arasında fark varmı ?

Senil kelimesi Latince senilis kelimesinden türemiştir.Ve ihtiyar adam anlamına gelir.Sözlük anlamı ile senil, ilerleyen yaşla ilişkili olarak zihinsel becerilerin kaybını,bir diğer deyişle bazı yaşlı bireylerde görülen kognitif ve davranışsal problemleri ifade eder.Bu terim pek çok açıdan modası geçmiş bir terimdir.

Demans, zihinsel ve sosyal becerilerde yaşlanma ile olandan çok daha ağır bir azalmayla karekterli bir sendromu belirti ve bulgular topluluğu ifade eden bir terimdir.Demansın belirti ve bulguları arasında ağır bellek kaybı, zaman, mekan ve kişileri karıştırma ve kişilik değişikliği sayılabilir. Alzheimer hastalığı dahil pek çok bozukluk demansa neden olabilir.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.