Anasayfa İletişim


Ilımlı kognitif bozukluk: Alzheimer hastalığının bir öncüsü mü ?

Araştırmacılar normal yaşlanmanın etkileri ile Alzheimer hastalığının başlangıcı arasındaki sınırları netleştirmeye çalışmaktadırlar. Bilişsel işlevler açısından,” normal” yaşlanma ile hastalığın erken dönem belirtileri arasındaki bir devamlılık olduğu varsayılabilir. Devamlılıktaki bu geçiş bölgesi “ılımlı kognitif bozukluk”, (IKB) olarak isimlendirilmektedir.

Genel olarak, IKB olan bireylerin düşünme ve muhakeme yetenekleri salimdir ve günlük aktiveleri normaldir. Ancak bellek bozukluğu, özellikle de yakın zamanda edinilmiş olan bilgiler için aynı yaştaki sağlıklı bireylere göre daha fazladır. IKB olan bireylerin zamanla zihinsel ve işlevsel yetenekleri IKB olmayan bireylere göre daha hızlı bir düşüş gösterir. Ancak bu düşüş ılımlı Alzheimer hastalığı olanlarınkinden daha yavaş olur.

Çalışma sonuçları IKB’nin Alzheimer hastalığı için riski artırdığını ve bu durumun aslında AH’nin öncüsü olabileceği izlenimi vermektedir. IKB tanısı alan bireylerin %50 kadarında tanı aldıktan sonraki 4 yıl içinde Alzheimer hastalığı gelişir. Bununla birlikte IKB tanısı almış olan bireylerde risk artmış olmasına rağmen, hepsinde de Alzheimer hastalığı gelişmediği bilinmelidir.

Bellek kaybının bu yeni tipi, Alzheimer hastalığının en erken belirti ve bulgularının doktorlar tarafından daha doğru tanınmasına yardımcı olabilir. Araştırmalar bu şekilde hastalığın başlangıcının geciktirilmesine yardımcı olabilir ve böylece IKB olan bireylerin daha uzun bir süre bağımsız olarak yaşamaları sağlanabilir.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.