Anasayfa İletişim


Koma ve çırpınma halleri

Koma ya da “bilincini kaybetme hali” aşırı davranış bozulukları da denilebilecek çırpınma halleri,ilk yardım gönüllülerine bir beyin sorunu ile karşı karşıya olduklarını anımsatmalıdır.Ancak zamanında haber verilebilecek bir doktor,kesin bir teşhis koyabilir ve gereken yardımı sağlayabilir.

Beyinsel sıkıntılar :

Beyin üç kattan oluşur.Özellikle insanoğlunda son derece gelişmiştir.Zeka ve düşüncenin merkezi, buradadır. (korteks) Ayrıca çevre ile ve beden ile ilgili bütün bilgiler buraya gelir ve burada çözümlenir.Yine bütün biliçli hareket ve davranışlarda buradan çıkar.(sözcükler, elin hareketi)

orta kat Beynin temeli), içgüdüsel davranışların merkeziidir.(sevgi,kin,kıskançlık,mülkiye duygusu vb) Aynı şekilde anılar,acılar,kumanda merkezleri ve hormonal salgılamalar da burada merkezlenmiştir.Uyanma,kas gücü ve dengede (küçük beyinle birlikte) burada üstlenmiştir.

En alt katı oluşturan soğancıkta,solunumu,sindirimi vb. düzenleyen merkezler yer alır.Bedenden aşağı inen ve çıkan bütün sinir yolları buradan geçer.Bu üç katlı “süper bilgisayar” her türlü “zeka ile ilgili” ve “bilinçli” davranışlar için,üst beyin tarafından kumanda edilir.Bu kuzey kumanda bölgesi,çok hassastır.Diğer alt düzey fonksiyonlar büyük zedelenmeyle karşılaşsalar bile,bu bölge zedelenip yok olabilir.Fakat beynin merkezi ne kadr çok zarar görürse, aşağı düzeylerde o denli aksayıp,hayati düzenlemeleri sürdürmekte güçlük çekerler.

Soğancık merkezleri zarar görmüşsse, ilk yardıma koşan kişi,sonrada doktor,iyileşmeyi beklerken özellikle en büyük hayati fonksiyonları üstlenmelidir.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.