Anasayfa İletişim


Postoperatif ağrı (ameliyat sonrası ağrı)

Postopertif ağrı tıpta ağrı konusundaki bunca galişmeye rağmen hala hem tıbbi, hemde toplumsal bir sorun olmaya devam etmektedir.Eldeki ağrı kontrol yöntemleri ile hiç bir hastanın ameliyat sonrasında ağrı çekmemesi gerekir.Buna karşın hem hekimlerden,hemde diğer sağlık personelinden kaynaklanan bilgi ve ilgi eksiklikleri nedeniyle hastaların neredeyse tümüne yakın bir bölümü ameliyat sonrasında ağrı çekmektedir.
Ameliyat sonrası ağrılar cerrahi travma ile başlayıp giderek azalan ve doku iyileşmesi ile sona eren bir akut ağrı biçimidir.Postoperatif ağrıda çeşitli etkenler rol oynar.Bunlardan:
-Ameliyat yeri, süresi,özelliği,insizyon tipi,intraoperatif travmanın derecesi,
– Hastanın ameliyata fizyolojik,psikolojik ve farmakolojik olarak hazırlanması,
– Ameliyat ile ilgili ciddi komplikasyonlar,
-Anestezi uygulamaları,
– Ameliyat sonrası bakımın niteliği ve kalitesi,
– Hastada ameliyat öncesi görülen ölüm korkusu,
– Fiziksel güçsüzlük korkusu,
– Anestezi korkusu,
– Cerrahi korkusu,
– Ağrı korkusu,
– Hastane korkusu önemli etkenlerdir.
Hastanın ameliyat öncesinde hazırlanması, ameliyat ve anestezinin ayrıntılı olarak anlatılması,ameliyat sonrası uygulanacak ağrı kontrol yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi gerekir. Her hastanın ağrıya yanıtı farklıdır.Kişilik yapısı, geçmişteki deneyimleri,ağrıya karşı yanıtta önemli rol oynar.Bu nedenle her hastanın ayrı ayrı ele alınması ve değrlendirilmesi gerekir.
Ameliyatın yeri ağrının şiddetini etkiler. Örneğin toraks ve üst batın ameliyatları, ekstremite ameliyatlarından daha ağrılıdır.

KAYNAK:PROF.DR.SERDAR ERDİNE
İSTANBUL TİP FAKÜLTESİ
ALGOLOJİ BİLİM DALI

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.