Anasayfa İletişim


UÇMAYA VE DALMAYA BAĞLI KULAK HASTALIKLARI

3.DALMADA ÖNEMLİ OLAN DİĞER FİZİK KURALLARI NELERDİR?

 Henry ve Dalton  kuralları dalış fizyolojisinde önemli olan diğer fizik kurallarıdır.

   Dalton kanunu: Bir gaz karışımında her bir gaz tarafından oluşturulan basınç, bu gazların herbiri aynı hacmi tek başına kapladığında oluşturacağı basınçla aynıdır.Yani bir gaz karışımının toplam basıncı her bir gazın parsiyel basınçlarının toplamına eşittir.Bu kanun biyolojik gazlara uyarlandığında; gaz karışımı içinde diffüzyon özelliği ve bir solvent içinde çözünürlüğü en fazla olan gaz,parsiyel basıncı en yüksek olandır.

    Henry kanunu:Bir gazın sıvıdaki çözünürlüğü bu gazın  parsiyel basıncı ile direk orantılıdır.Yani  belli ısıda belirli miktar solvent içinde çözünen gazın kütlesi denge durumundaki  gaz basıncı ile orantılıdır.Bu özellikle derine doğru dalarken vücut sıvılarında ve dokularda nitrojenin çözünen miktarının artması ve yüzeye çıkış safhasında ise bu nitrojenin salıverilmesi açısından önemlidir.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment