Anasayfa İletişim


AIDS

EPİDEMİYOLOJİ

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hemşirelik Birliğinin(ICN=Internatıonal Counsil of Nurses) hazırladığı rapora göre bütün dünyada HIV ile ilgili üç epidemi dönemi olmuştur.

-İlk epidemi: 1970’lerde başlayan günümüze kadar süren HIV virusuna karşı kanlarında “anti-HIV” antikoru bulunan 5.000.000 kişi iken, 1988′ de bu sayı 5-10 milyona ulaşmıştır ve gidederkte artacağına kesin gözü ile bakılmaktadır.

-İkinci epidemi ise ; ilk defa 1981 yılında ABD’de AIDS tanımlanması ve yayımlanması ile ortaya çıkar.1986’da dünyada 40.000 AIDS’li vakaya karşın1988’de , 10.040 vaka Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Okyanus kıtalarından WHO’ ya rapor edilmiştir.Gerçekte bu sayının ise 150.000 dolayında olduğu tahmin edilmektedir. 1993 yıllarında ise 1988’de kanlarında HIV bulunanların %10-30’unun hastalık olabileceği varsayımı ile 500.000 ile 300.000 kişi AIDS görülebileceği düşünülmektedir.Son verilere göre AIDS’e yakalananların sayısı; 1 milyonu Afrika ülkelerinde olmak üzere1,5 milyonu aşmış olup 9 milyonda virüs taşıyıcısı bulunmaktadır.

-Üçüncü epidemi ise;HIV taşıyıcıları ve AIDS’lere karşı şidettli reaksiyon oluşmasıyla günümüzde başlamaktadır.Korku ve bilgisizlik,kişi,aile ve sosyal konumu şiddetle etkilemektedir. En çok bakıma ve ilgiye gereksinim duydukları anda HIV ile ınfekte kişiler ve AIDS’liler aileden ve toplumdan dışlanmaktadırlar. Hastalık günden güne kişisel, sosyal,kültürel, politik etkilerle artarak katlanmaktadır.Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre en cok yaygın olduğu ülkeler Afrika,Uzakdoğu Ülkeleri,Güney-Kuzey Amerika başta olmak üzere Kanada,İngiltere, Fransa, Ortadoğu ülkeleri,Rusya ve ülkemizde de rastlanmaktadır.Ülkemizde Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, 61 AIDS’Lİ ve 118 taşıyıcı bulunmaktadır.Vakaların çoğunluğu 20-49 yaş arasındadır.

AIDS, Üretken bir yaş grubunu etkileyerek, zamanla toplumda sosyal,kültürel, politik ve ekonomik yönlerden olumsuz etkiler yaratacaktır.

Sendrom, hasta annelerden bebeklere de nakledilmekte ve bebek ölümlerine neden olmaktadır.Sıklıkla AIDS bazı risk gruplarını tutar.Bunlar;

-Homoseksüeller,biseksüeller,sık sık seksüel eş değiştirenler,

-IV yolla ilaç bağımlılığı olanlar,

-Kan ve kan ürünleri ile tedavi gören hastalar(hemofili, talasemi vb),

-Anneleri risk grubunda olan bebekler(Dünyada AIDS’li çocukların sayısı 100.000’i aşmış bulunmaktadır),

-Eşleri risk grubunda bulunan erkek ya da kadınlar,

HIV taşıyanların 1/100 inde AIDS,10/100 unda hafif hastalık büyük bir çoğunlukta ise sessiz infeksiyon olarak olay geçirilmektedir.Virüslü bir kişinin başka bir infeksiyon hastalığına yakalanması olayı hızlandırmaktadır.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.