Anasayfa İletişim


Bruselloz (brucella)malta humması

Brucella bakterilerin sebep olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.Bu bakteriler genellikle önce hayvanlar arasında geçiş yaparlar ve bir çok değişik omurgalı hayvanlarda hastalık sebebidirler.Brucella’nın değişik türleri koyun, keçi, sığır, geyik, köpek, domuz ve diğer hayvanları etkilerler.İnsanlar bu bakteriler tarafından kirlenmiş olan bu hayvanlarla ve bu hayvanların et, süt veya bunlardan elde edilen diğer çeşitli ürünleriyle veya atıklarıyla temaslar sonucu hastalığa yakalanırlar.

Brucellanın belirtileri; ateş, terleme, baş ağrısı, kilo kaybı ve gribe benzer bir çok belirtiler olabilir.Teşhisi oldukça zordur.Kalp zarını ve merkezi sinir sistemini etkileyen ciddi enfeksiyonlar gelişebilir.Brucella kronik ve uzun süreli tekrarlayan ateş, eklem ağrısı ve halsizlik yapabilir.Genellikle romatizma ile karıştırılır.Bu hastalığa Brucella cinsinden koklara benzeyen çomak şeklindeki mikroplar sebep olur.

Tiplerine göre bulundukları hayvanlarsa;

“Brucella melitensis” keçi ve koyunlarda

“Brucella abortus” sığırlarda

“Brucella suis” domuzlarda bulunur.

Bulaşma : Genellikle bulaşma deri ve mukoza yoluyla olur.Solunum yoluylada bulaşabilir.Hasta hayvanların bütün ürünleri ile temas eden, insanlara bu hastalık bulaşabilir.Ayrıca insanlarda bulaşma süt veren annelerden bebklerine ve hastalıklı eşlerin seksüel yol ile sağliklı eşlerine bulaştırması ile olabilir.

Yerleşme yerleri:Karaciğer, dalak, lenf bezleri, kemik iliği ve sinirlerdir.

Kuluçka süresi 5-21 gündür.Bulaşıcı hastalık olduğu için sağlık kuruluşlarına haber verme zorunluluğu vardır.

Teşhis: Hastalık septisemik dönemdeyken (ateşli dönem) kandan doğrudan ekim yapılarak, bakterinin aranması gerekebilir.Bakteri ekiminden ancak 3 gün sonra mikro aerofilik ortamda üreyebilir.Ancak enfeksiyon kronik hal aldıysa, serolojik yönteme baş vurulur.Bu amaçla Rose Bengal Plate Test (RBPT) ile hızlı aglütinasyon tekniği kullanılarak%98 güvenilirlikte teşhis yapılabilir.Teşhis için kantitatif serolojik değerler istenirse , yani hastalık derecesine titre düzeyinde belirlemek istenirse bunda da Serum Aglütinasyon Test’i (SAT), Kompenant Fiksasyon Testi (KFT) veya Coombs testi kullanılabilir.En çok kullanılan SAT metodunda serum titresi 1/40 ve 1/40 dan yukarı ise enfeksiyon pozitif kabul edilir.Ancak hızlı oluşu ve güvenilirlilik açısından en çok tercih edilen yöntem (RBPT) testidir.RBPT testinin dişindaki diğer üç test metoduda 18-24 satten önce sonuç vermez. Çünkü bünlarda yavaş aglütinasyon tekniği ile antikorları ararlar.Çok kullanılmamakla beraber, yapılmakta olan diğer iki yöntem ise ELİSA (Enzym Linked İmmün Sorbent Assay) ve PCR (Polimeraz ZincirReaksiyonu) yöntemleridir.

Brucella,hamile kadınların düşük yapmasına, erkeklerde ise kısırlığa sebep olabilir.

Brucella hastalığının tedavi şekli antibiyotiktir.Tetrasiklinler ve kloramfenikol olumsuz yan etkileri nedeni ile tercih edilmezler ve kullanılmamaktadırlar.Rifampin ve Streptomisin Brucella bakterilerine karşı etkilidirler.Birden fazla antibiyotiğin bir kaç hafta boyunca kullanılması gerekebilir.Çünkü bakteriler kuluçka süresini hücre içinde geçirirler.

Brucella mikroorganizmalarının çevre şartlarına dayanıklılığı ise şöyledir:

Güneş görmeyen toprakta 70 gün, Güneş ışığında 1-12 saatte 60C de 10 dakika 100C de hemen ölür.Çeşme suyunda 4-8 bir kaç ay ,0 C de 2,5 saat, Pastörizasyon ısısında (63-65 C 30 dakika ,72-75C 15-20 saniye, 100C de hemen ölür.

İnsanlarda Brucellozisin önlenmesi:

Pastörize edilmemiş veya iyice kaynatılmamış süt ve süt ürünleri tüketilmemelidir.Hayvan yetiştiricileri yavru atan hayvanların tüm atıkları ile temas etmemelidir.

Av hayvanları, iyi pişmemiş taze etler, nereden alındığı belli olmayan etler , nasıl yapıldığı belli olmayan sokak dondurmaları ve sütler tüketilmemelidir.

Hasta bakımı :

Brucellada yatak istirahati en az 4 hafta olmalıdır.Komplikasyonları önlemek için yatağa bağımlı hasta bakımı verilmelidir.Diğer semtomlara yönelik (semptomatik ) tedavi yapılmalıdır.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.