Anasayfa İletişim


MEME DOKUSUNA ETKİ EDEN HORMONLAR

Kadının yaşamındaki en önemli hormon olan östrojen meme yapısındaki kanalların gelişmesini sağlar.

Vücutta her hangi bir dokunun ihtiyaç duyulduğunda gerekli yapısal değişikliklere uğraması ve gelişiminin sağlanması için bazı salgı bezlerinden salgılanan kimyasallara hormon adı verilir.Memede temel iki yapı vardır.Bunlardan biri salgı fonksiyonunun üstlendiği bez yapısı, diğeride üretilen salgının toplandığı kanal sistemidir. Kadınlık hormonları özellikle de Östrojen ve Progesteron hormonları bu iki meme yapısı üzerinde etkilerini gösterir.

Hormonların meme üzerindeki etkileri memede oluşabilecek rahatsızlıkların oluşum mekanizmalarında önem kazanmaktadır.

Östrojen;Kadın yaşamındaki en önemli hormondur. Meme yapısındaki kanalların gelişmesini sağlar. Ayrıca damarlanmayı, çevre bağ dokusunun yapısını ve yağ dokusu birikimini sağlar.Tüm bu etkilerle meme dokusunda hacim ve ağırlık olarak büyümeyi sağlar.Hücrelere etki ederek progesteron hormonunun hücre bağlantı noktalarının gelişmesini ve progesteron hormonunun memeye etki etmesini sağlar.

Östrojenin ya vücutta fazla üretilmesine ya da aktivitesinin normalden fazla olmasına bağlı gelişen reaksiyonlar sonucunda meme destek dokusunda ödem meydana gelir. Bu ödeme karşı vücudun gösterdiği kimyasal ve hücresel reaksiyon ile doku sertleşmes, kanallarda sıkışma ve sonucunda adını pek çok kez duyduğunuz fibrokistik yapı ortaya çıkar. Kanallarda hücre artışında görülebildiği bu durumlarda meme başından yeşilimsi akıntı gelebilmektedir.

Progesteron; Memedeki asıl fonksiyonu salgı bezciklerinin gelişimini sağlamasıdır.Böylece meme dokusu salgı hücreleri süt üretmeye hazır karakter kazanırlar.

Genellikle vücutta östrojen hormonu ile progesteron hormonunun birbirlerine oranlarının bozulması ve daha çok progesteron hormonunun azalmasına bağlı meme problemleri oluşur.Yine östrojen fazlalığındaki değişikliklere benzer değişikliklerin görülmesine neden olur.

östrojen, progesteron gibi hormonlar kadın bedeninde yarattığı değişiklikleri aynan meme dokusuna da taşıyarak yapısal değişikliklere sebep olurlar.

Testosteron (erkeklik) Hormonu:

Östrojen ve progesteronun etkilerini kırar. Erkekteki meme dokusunun gelişmemesi hem östrojenin az olması hem de testosteron hormonunun östrojenin etkilerini baskılaması sonucundadır. Kadında da yüksek olması meme gelişimini geciktirebilmektedir.

Prolaktin:

Gelişme çağında salgı dokusu gelişmesinde yardımcıdır. Asıl fonksiyonu memede süt salgısının sağlanmasıdır. Bez hücrelerini süt üreten süt üreten salgı hücrelerine çevirir.

Böylece gebelik sonrasında süt verme işleminde rol alır. Anne karnındaki çocukta meme dokusunun ilk gelişiminde etkili olduğu için düzeyindeki değişikliklerin meme dokusunda gelişme problemi yaratabildiği düşünülmektedir. Normal yaşamda ise prolaktinin artması memede gerginlik şişkinlik yaratabildiği gibi meme başından süt gelmesine de neden olabilmektedir.

Kortizol:

Asıl görevi vücutta doku reaksiyonlarını düzenlemektir. Memede hem kanal hem de bez yapısının farklılaşmasında yardımcı rol oynar.Fazlalığı östrojen etkisini arttırır.

Menopoz dönemindeki kadınlar, meme kanserine neden olabileceği korkusuyla hormon alımından kaçınmakta.

Oysa tıp çevreleri hormon takviyesini meme kanserinin nedeni olarak görmemektedirler.

Büyüme hormonu :

Aynen kortizol gibi memedeki her iki yapının farklılaşmasında yardımcı rol oynar. Anne karnındaki dönemde ve büyüme çağındaki meme gelişmesinde etkilidir.

İnsülin:

Bez dokusunda gelişme ve farklılaşmada yardımcı etkisi vardır. Hücrelerin progesteron hormonuna duyarlılığını arttırır.

Tiroid Hormonları:

Temelde progesteron hormonunun etkisine yardımcı olarak bez yapısındaki değişiklikleri kolaylaştırır. Meme dokusunun hem östrojene hem de prolaktin hormonuna duyarlılığını arttırır.

Menopoz döneminde hormonların azalması ile kemik erimes, menopoz şikayetleri, kalp ve damar problemleri, sinir sistemi bozuklukları ortaya çıkar. Hormon destek tedavisi ile bu şikayet ve sorunlar % 80 azaltılır.Özellikle kalp damar hastalıkları, gelişebilecek kalça kırıkları hayatı tehdit edebilmektedir.

Menopoz dönemine girmiş bulunan kadınların %50 si ihtiyaç duysalar da meme kanserinden korktukları için hormon almayı reddetmektedirler.Halbuki hormon tedavisinin meme kanserine neden olarak gösterilmediği gibi pek çok kadında kalça kırığı, kalp krizi, beyin kanaması gibi problemleri engellediği için hayat kurtarıcı olmaktadır.Tabii yıllık rutin takipler ihmal edilmemelidir.

Menopoz döneminde hormonların azalmsı ile kemik erimesi,menopoz şikayetleri, kalp ve damar problemleri, sinir sistemi bozuklukları ortaya çıkar.

,

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.