Anasayfa İletişim


Proteinsiz diyetle beslenme (kuvaşiorkor)

Kalorisi yeterli fakat proteinsiz diyetle beslenen çoçukların hastalığıdır. Saf veya safa yakın karbonhidratla beslenen çoçuklarda görülür.Büyüme ve gelişme durmuştur.En önemli belirti ödemdir.Kandaki albümin ve serbest amino asitler azalmıştır.

Marasmik kuvaşiorkor:

Her ikisininde belirtisinin birarada görüldüğü durumdur.Genelde ülkemizde görülen budur.malnütrisyon dereceleğinde;

* %75-89′ u ise 1. derecede (normal kilodan % 11-25 az )
* % 61-74 i ise 2 ci derecede (beklenen kilodan % 26-39 az)
* % 60 ve altında ise 3.cü derecede (olması gereken kiladan % 40 ve altında olması)
* % 61-74 ise 2.ci derecede(beklenen % 26-39 azı )
* % 60 ve altında ise 3 .cü derecede (olması gereken kilodan %40 ve altında olması)

welcome-turst sınıflandırılmasına göre ; standart olması gereken ağırlıkla birlikte ödemin olup olmaması da dikkate alınmaktadır.Bu sınıflamaya göre tanımlamalar ise,
*ideal ağırlık :Standart ağırlığın % ( % 50) 50. persentilindeki ağırlıktır.
* Düşük kilolu çoçuk: Standart ağırlığın % 60-80 ninde olan ve ödemi olmayan çoçuktur.
*marasmus :kilosu standart ağırlığın % 60 dan az olan ödemsiz çoçuklardır.
Kuvaşiorkor : Kilosu standart ağırlığın % 60-80 i olan ödemli çoçuktur.
*marasmik kuvaşirkor : Kilosu standart ağırlığın % 60 dan az ve ödemli çoçuktur.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.