Anasayfa İletişim


Solunum bozuklukları

İnsanoğlunun yaşayabilmesi için, hücrelerin havadaki oksijeni alıp, içlerindeki karbonik gazı atmaları lazımdır. Bu süreç aksarsa, solunum zorlukları ve tehlikeler ortaya çıkar. Aksamaya ,çevredeki havada oksijen eksikliği, solunum yollarının tıkanması, akciğerlere havanın kötü gelişi yada havanın oksijen tarafından taşınmasının durması neden olabilir. Hücre çalışamaz hale gelince, bir kaç dakika içinde ölüm gelip çatabilir. Bu nedenle çok çabuk davranmak gerekir. Birkaç basit ve tehlikesiz davranış, ölümü engelleyebilir ve doktorun yetişmesine fırsat hazırlayabilir.

Hücrenin solunumu :

Her hücre yaşayabilmek için çevresindeki oksijeni tüketir. Eğer oksijen hücreye giremezsse ve hücre içindeki karbonik gazı atamazssa, soluk tıkanımı ve hücrenin ölümü gelip çatar. Üç dakikada ölürler.

Akcigerlerde havalandırma :

Havayı alıp verme gibi birbirini izleyenbir hareketle, bu havalandırma akciğerlerdeki havanın yenilenmesini sağlar. Soluk alma sırasında, oksijen yüklü hava akciğerlere girer.Soluk verme sırasında da karbonik gaz yüklü hava dışarı atılır. Bu alışveriş,akciğerlerin zarlarında gerçekleşir.

Kan dolaşımı :

Bu sistem oksijenin akciğer zarından hücreye, karbonik gazında hücreden dışarıya kadar taşınmasını sağlar. İnsanoğlunda bu taşıma sistemindeki her türlü duraklama, aksama,hücrenin soluk tıkanımıyla ölümüne sebeb olur. Solunum tehlikesi bundan doğar.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.