Anasayfa İletişim


Spastik felç

SpastikSpastik felç: Pramidal sistemin motor korteksindeki hücrelerin hücrelerin zedelenmesi halinde spastik felç oluşur. Felçli kaslar çok gerginleşmiştir. Yaşlılarda bu durum inme genellikle inme sonucudur.Çoğunlukla krizin şiddetine bağlı olarak bedenin yarısı bütünü ile felç olur.
Gevşek felç : Gevşek felç durumunda kas gerginliği azalmıştır. Bunun nedenleri sinir sisteminde (omiriliğin ön çıkımtısında hücreler veya sinirler) veya kasların kendisinde aranmalıdır. Etkilenen kaslar genellikle küçülür. Etkilenen sinirlerle doğrudan ilgilidir. Örneğin eğer yalnızca bir sinir etkilenmişsse felç yalnız o sinir tarafından kontrol edilen kaslarda oluşur. Sinirsel bozukluklar her zaman dokunma duyusundaki bozukluklarla birlikte görülür. Çoçuk felçi ve omurga kasları atrofisinde olduğu gibi, felç ön çıkıntılı hücrelerininin zedelenmesinden meydana gelebilir.
Çoçuk felçi omirilik ya da soğanilikteki motor sinir hücrelerinde görülen virütük bir hastalıktır. Solunum yada ağız yoluyla bedene giren virüsler merkez sinir sistemindeki sinirlere dağılır. En sık görülen türü virüslerin omurilikteki ön çıkıntı hücrelerini etki altına almasıdır.Bu durum hastayı tam felçe kadar götürebilir,felç daha çok bacaklarda görülür.Solunum kaslarına giden kaslar zarar görürse hastanın solunum sistemi felçe uğrar.

Gerek sinir sistemi, gerek gerçek kas sistemi, hastalıklarından doğan kas bozukluklarının belirtileri aynıdır. Gerçek kas hastalıklarından önemli bir gurubu kas distrofileri oluşturur.Kas distrofilisinin her biri belirli bir yaşta başlar ve genellikle hastanın ailesinde görülür.Çoğu kez ağrı yoktur. Nedenleri bilinmeyen bu hastalık ölümlere neden olmaktadır.

Miyasteni gravis, belirli bir kas hastalığıdır. Biyokiyasal bozukluklar bu hastalığa neden olur ve ilaçla tedavi edilebilir, ayrıca metabolizma bozuklukları da kas sistemini etkileyebilir.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.