Anasayfa İletişim


HIV/AIDS’de İdyopatik Abdominal Ağrı

HIV/AIDS  hastalarında idyopatik abdominal ağrı çok sık görülmektedir.Tedavi edilebilir bir etyolojinin varlığı (CMV enfeksiyonu,Kaposi kanseri,lenfoma) mutlaka ekarte edilmelidir.Tetkikler sonucu ağrının idyopatik olduğu, ya da HIV’e bağlı nedenlerden kaynaklandığı tespit edilirse hafif-orta derecede etkili opioidler,buprenorfin gibi agonist/ antagonist ilaçlar kullanılabilir.Agonist/antagonistilaçların kullanılması ile konstipasyon,bilier spazmgibi istenmeyen etkiler de engellenmiş olur.Ağrı çok şiddetli ise morfin ya da benzeri bir opioid ile sistemik tedavi uygulanmalıdır.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment