Anasayfa İletişim


HIV/AIDS ‘de Tüm Vücut Ağrısı

Özellikle terminal dönemde hospis hastalarında tüm vücut ağrısı ya da yaygın cilt ağrısı sık görülen problemlerdir.İyi,özenli bakım,NSAİİ ve/veya opioid uygulanımı ile yara oluşumu engellenip; oluşmuş yaralar iyileştirilebilir.

   HIV/AIDS hastaları, hastalıkları boyunca tanı amaçlı bir çok invaziv girişime maruz kalırlar.Bu tür girişimler hastalarda tanımlayamadıkları bir ağrı ve anksiyete oluştururlar.Bunu engellemek için herhangi bir girişimden önce girişim hastaya detaylıca açıklanmalı,uygun premedikasyon ile girişime yönelik analjezi ve anestezi sağlanmalıdır.Aynı şekilde girişim sonrası postoperatif analjezi ihmal edilmemelidir.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment