Anasayfa İletişim


HIV/AIDS’de Orofarengeal/ Özofageal Ağrı

HIV/AIDS hastalarında orofarengeal/özofageal ağrı genellikle kandida,CMV,HSV enfeksiyonlarından ya da aftöz oluşumlardan kaynaklanmaktadır.Ağrının  etyolojisini belirlemek için iyi bir anamnez, fizik muayene ve belirli testler uygulanmalıdır. Etyoloji belirlendikten sonra hedefe yönelik tedavinin yanında ağrılı bölgenin analjezisi sağlanmalıdır.Tedavi sırasında ağrı devam ediyorsa NSAİİ ve zayıf opioidlerin kombinasyonu kullanılabilir.Bu tedavi şiddetli ağrı varlığında genellikle yeterli olmamaktadır.O zaman güçlü opioidler tedaviye eklenmelidir.Oral ağrı oral medikasyonu engelleyecek düzeyde ise parenteral yol (sc/iv) seçilebilir.

    Tedavide DST’nin öngördüğü basamak tedavisi semptomların şiddetine göre titre edilerek uygulanabilir.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment