Anasayfa İletişim


KANSER’de SEMPTOM KONTROLÜ NASIL OLMALIDIR?

  

 Kanserli hastalarda semptom kontrolü yalnızca ilaçla sınırlı kalmamalıdır.Örneğin; bazı gıdaların görüntüsü ya da kokusu hastada bulantıya yol açabilmektedir.Böyle durumlarda hastanın hoşuna gidecek, aynı zamanda beslenme  rejimine zarar vermeyecek şekilde düzenlenmiş besinler seçilmesi ve verilmesi yerinde olacaktır.

   İnatçi bir semptomun tedavisi amaçlanırken profilaktik olarak düzenli bir uygulama yapılmalıdır.Bu öneri daha çok ağrı kontrolü için taraftar toplamakla birlikte bütün semptomlar için geçerlidir. Ağrılı hastalarda analjeziklerin doz ve süre belirlendikten sonra düzenli aralıklarla ve ağrı başlamadan verilmesi artık tüm hekimler tarafından benimsenen bir ilkedir.Aynı ilke diğer septomlarda da uygulanabilir.

    Semptomların tedavisinde başarısızlığın en sık rastlanan nedeni düzenli değil, gerektiğinde yapılan ilaç uygulamalarıdır. Kanserli hastalarda semptom kontrolü mümkün olduğunca basit olmalıdır.Örneğin;enteral beslenme yolu sonuna dek kullanılmadan parenteral beslenmeye geçilmemelidir.Basit yöntemlerin evde daha kolay uygulanabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.Bir çok tedavi şeklinde hasta yakınlarının yardımı istendiğinden hasta yakınlarının da uyum sağlayabileceği tedavi yöntemleri tercih edilmelidir.Başka hastalıklarda daha uygun gibi görülen tedavi yöntemleri kanserli hastaya tedavi bir yana, yeni bir yük getirebilir.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment