Anasayfa İletişim


KANSER’de PALYATİF TEDAVİ SEÇENEKLERİ

   

 

 Tedavi çoğu kez  altta yatan patolojik mekanizmaya göre yapılmaktadır.Kanserin sorumlu olduğu durumlarda bile,bir semptom değişik mekanizmalardan kaynaklanabilmekte ve hastadan hastaya değişkenlik gösterebilmektedir.

    Tedavi,hekimin her semptoma nedenlerine göre bir açıklama getirmesi ile başlamaktadır.Bu açıklama,hastada semptomun psikolojik yükünü azaltan en önemli etkendir.Açıklama yapılmadığı takdirde hasta kendi durumunun bir esrar perdesi ardında kaldığını düşünecek, durumu hakkında hekimin bile bir açıklama getirmemesi tedirginliğine yol açacaktır.

   Tedavi, seçenekleri değerlendirilirken hastanın mutlaka bilgilendirilmesi gereklidir.Kanserli hastalar bu konuya son derece duyarlılık göstermektedirler. Kendi yazgılarının kendilerinden habersiz, yalnızca aileleri ile tartışılması onları raharsız etmektedir.Hastanın dikkate alınması,önemsiz görülmesi onu manevi olarak yaralamaktadır.

    Hastada semptom kontrolünün planlanmasında hasta yakınlarının görüşleri mutlaka alınmalıdır. Bu özellikle hastanın evde tedavi gösdüğü süre içinde daha önem kazanmaktadır.Hastanın bakımını aktif olarak üstlenen yakınlarının gözlemleri bazı durumlarda son derece önem kazanabilir. Hekim bu nedenle yalnız hastadan aldığı anamneze göre değil, hasta yakınlarının verdiği bilgilere göre de karar vermek zorundadır.Ancak bu noktada hekimi bekleyen bir tehlike, hastaya hasta yakınları tarafından hükmedilmesidir.Hasta ykınları sonderece iyi niyetli de olsa kendi dar bilgi kapsamları içerisinde hasta hakkında karar verme hakkını kendilerinde görmektedirler.Bu nedenle verilen çeşitli ilaçların sürelerinin ayarlanmasında, ilaçların başlanıp bırakılmasında etkili olmaktadırlar.Örnğin; ağrı kontrolü için opioid kullamaya başlayan bir hastada düzenli ilaç verme yerine,alışkanlık olur korkusuyla,ağrı en üst düzeye çıkana kadar hastayı ilaçsız bırakmaya çalışabilirler.Bu nedenle hasta ve hasta yakınları opioidlerin ağrılı hastalarda bağımlılık yapmayacağı konusunda uyarılmalı ve eğitilmelidir.

   Ancak  palyatif bakımdan sorumlu olabilecek bütün sağlık çalışanları önceliki olarak bu konuda eğitilmelidirler.

   Hasta yakınlarından bilgi edinirken söyledikleri dikkate alınmakla birlikte,hastanın isteklerinin ön planda tutulmasına özen gösterilmelidir. Sağlık görevlileri bu noktada hasta yakınlarına bütün kararların hekimler tarafından alınacağı ve düzenli olarak uygulanması gerektiği konusunda kararlı bir yaklaşım göstermelidirler. Aksi halde kendilerine danışılmasından da cesaret alan hasta yakınları yine bildikleri gibi davranacaklardır.  

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment