Anasayfa İletişim


Kulak kiri

Dışkulak borusundaki ufacık bezler; kulak kiri adı verilen hafif sarımtırak yağlı bir madde ile salgılarlar.Bu salgı fazla olduğu zaman dışarı atılamayıp kulak içinde kuruyacak olursa bir tıkaç meydana getirir.ve kulak zarını etkileyerek rahatsızlık verir.Dışkulak borusu kulak kiri ile tamamen kapanacak olursa uğultu çınlama gibi arızalara neden olur.Tamamen tıkanmış boru ancak doktor tarafından açılılabilir.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Sorry, the comment form is closed at this time.