Anasayfa İletişim


HİPOKRAT YEMİNİ

Hekim Apollon Aesculapions, Hygia Panacea ve bütün Tanrı ve Tanrıçalar adına And içerim diye başlar Hipokrat yemini Adı eski Yunan bilgini Hippokrates’ in adından kaynaklanır, ülkeden ülkeye azda olsa değişiklikler gösterir.

Günümüzdeki hali ile;

” Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhine kullanmayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime, din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlükle ve onurla yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment